De spelotheek is in najaar 2009 een vrijwillig opgestart initiatief van Agnes Claes na een loopbaan van 30 jaren in Bijzondere jeugdzorg, Sociale economie en Onderwijs.

Door uitleen van educatief materiaal en door een aanbod van activiteiten voor gezinnen ism scholen en diensten, werkt de laagdrempelige spelotheek actief aan haar kernopdracht: preventie, integratie en verbinding. Dat doet ze adhv 5 concrete pijlers: uitleen, info en gerichte toeleiding, heterogene vrijwilligerswerking, partnerwerking en eigen projecten.  

In 2011: spelotheek KLeine KLaas  wordt opgenomen binnen vzw GOK. VZW GOK staat voor Gelijke-Onderwijs-Kansen.

In het najaar 2011: officiële openingsdag. Het aantal gezinnen groeit tot meer dan 250. Scholen en diensten van Diest en de ruime omgeving ontdekken de dienstverlening van 'KLeine Klaas'.

In 2013 : grootschalige bevraging waarin we al onze betrokken partners uitnodigden onze bestaansrelevantie voor het lokaal beleid zichtbaar te maken omdat de spelotheek zelf in haar overleving moet voorzien. De antwoorden overtreffen onze stoutste verwachtingen. 120 organisaties en diensten in de regio Hageland, Zuid Limburg en Zuiderkempen, gaven schriftelijk, duidelijk en overtuigend (niet via massa-facebook maar schriftelijk) hun standpunt te kennen en betekenen voor ons een stevig hart onder de riem.

De provincie Vlaams Brabant maakt de verderzetting van de werking met projectgelden mogelijk.

2013:  Een aantal eigen initiatieven en concrete projecten i.s.m. met het lokale onderwijs-en welzijnsnetwerk worden opgestart in functie van onze kernopdracht: preventie-integratie-verbinding

2014: Spelotheek Kleine KLaas wil  het netwerk in Diest verbinden en versterken en al dit positief engagement bundelen.  

Op 16 mei '14  organiseert 'KLeine Klaas' een netwerkdag:  Het wordt een actieve en op samenwerking gerichte dag die door 22 aanwezige organisaties en diensten wordt gewaardeerd en onze werking voor de nabije toekomst op elkaar afstemt. De bestaande banden met Scherpenheuvel-Zichem werden versterkt, de aanwezigheid van Kind&Gezin zorgt dat het toekomstig Huis van het Kind in de startblokken werd gezet en het lokaal armoedenetwerk wordt nieuw leven ingeblazen onder impuls van vzw Metamorfhose.

De uitleen van educatief materiaal is na een stevige update, uitbreiding en digitalisering in 2014 heropgestart in een heringerichte spelotheek om haar voor onze bezoekers gezelliger te maken.

In 2015 vormen 30 vrijwilligers een zeer dynamische, creatieve, mekaar versterkende groep met maximum diversiteit: ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, studenten, mensen met fysische, mentale of psychiatrische beperktheid, anderstaligen, hooggeschoolden en niet geschoolden, studenten, moeders ...  Allen leveren zij op een gedreven manier maatwerk dat aansluit bij hun persoonlijke ervaring, draagkracht en belangstelling.

2016: De spelotheek  moet  nog steeds  zelf in haar overleving voorzien. Erkenning dmv projectgelden voor opvoeding- en taal-ondersteunende initiatieven ism scholen,  ter preventie van schooluitval en in functie van integratie en verbinding van de talrijke nieuwkomers in Diest, maakt de werking tot vandaag mogelijk.

De spelotheek wordt in de verre regio erkend om de praktische realisatie van haar concept en doelstellingen. In verschillende  gemeenten in Vlaaams Brabant wordt beroep gedaan op de expertise van het concept, om in navolging te gaan.

De spelotheek KLeine KLaas heeft een breed netwerk in onderwijs, sociale economie  en Welzijn, en evolueert van uit de drie representatieve sectoren.  Binnen de  2-benige vzw GOK, Gelijke  onderwijskansen, vormt  spelotheek Kleine KLaas  een steeds breder wordende maatschappelijke werking, naast de werkgroepen van onderwijs binnen de visie  en werking van de moeder vzw GOK.   De spelotheek wenst haar rol in onderwijskansen te behouden en haar autonomie in de bredere werking te versterken.

Sluiting is geen eenzijdige  beslissing:  

Met het uitdoven van telkens tijdelijke van uit de vzw zelfgezochte subsidie,  in het vooruitzicht namen wij preventief actie

*In 2014 deden wij een bevraging bij alle welzijnspartners naar de bestaansrelevantie van Kleine KLaas voor hun organisatie.  120 diensten hebben expliciet de meerwaarde  voor de eigen werking schriftelijk uitgesproken. Scholen en bezoekende gezinnen werden nog niet bevraagd. 

*Vanaf 2014 tot 2017 zochten we actief en aanhoudend bij de provincie, departementen onderwijs, welzijn, sociale  economie, welzijnspartners naar middelen en/of mogelijkheden tot verderzetting of structurele  inbedding, om het geslaagde project ' duurzaam' te maken. Telkens werden we verwezen naar  de verantwoordelijkheid  van de lokaliteit. 

*We deden met naam en toenaam van een tijdige opvolger vergeefs voorstellen tot overbrugging tot het pensioen van de initiatiefnemer: 2020 ifv duurzame inbedding. 

*Bij de  overgang 2016 - 2017 stapten we naar de burgemeester met het zelfde document van de realisaties, waarmee we bij zeer veel instanties sedert '14 aanklopten voor steun voor verderzetting.    

*Tot slot namen wij, Kleine Klaas en Arktos zelf het engagement om verkennende en afstemmende contacten te hebben ifv hoopvolle perspectieven tot inbedding. 

*Op de talrijke oproep van partners èn steden om een straatactie of petitie op te zetten zijn we niet ingegaan; we geloofden dat een stille stem meer beweging kan brengen dan de harde roep.    

*Begin juni zijn we door het beëindigen van het deeltijds contract genoodzaakt tot sluiting en tot gericht zoeken naar een gepaste materialenoverdracht naar organisaties die dezelfde waarden delen. Zij gaan het engagement aan om onderling na de toebedeling verder samen te werken ifv onze vooropgestelde doelen; preventie,integratie, verbinding.  Wij zijn zeer blij met de bestemming.

 *De sluiting van Kleine Klaas juni '17 is geen eenzijdige beslissing maar de onontkoombare slotsom van een uitputtingsslag zonder perspectief voor overleving.

 Hartelijk  dank aan alle bezoekers voor de jarenlange  fijne samenwerking.

 

 

 

 
foto7.jpg

Weetje: ons speelgoed

Onze spelotheek leent speelgoed uit voor IEDEREEN !

Onze sponsors:

 

 

Spelotheek Kleine Klaas

Veemarkt 13
3290 Diest

Openingstijden

Elke woensdag: 14u - 18u (niet op een vijfde woensdag en feestdagen)

Elke dinsdag en donderdag: 9u-17u voor activiteiten ism onderwijs & welzijn

Contactpersoon

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon: 0479 662932 (di-wo-do)