De spelotheek Kleine Klaas sluit haar deuren

Voor meer informatie klik in het menu op "missie&netwerk" en klik verder op "Historiek".

Ook geven we meer uitleg op de "Nieuws" pagina.

 

'Kleine Klaas' was een laagdrempelige ontmoetingsruimte, Veemarkt 13, 3290 te Diest,  in 2011 officieel geopend onder de naam Spelotheek Kleine Klaas.  In onze spelotheek vindt u mooi kwaliteitspeelgoed dat u kunt lenen tegen zeer lage kosten. Ieder kind uit Diest of omgeving kan lid worden. Ook hebben wij speciaal speelgoed voor kinderen met een beperktheid en spelmateriaal voor begeleiders of leraren. Hebt u vragen, neem contact met ons maar lees eerst verder:

Spelotheek Kleine Klaas: Veel meer dan een uitleensysteem!

De spelotheek is een warme, gezellige ruimte waar iedereen welkom is. Ons concept; Wij willen actief bijdragen aan preventie, integratie, en verbinding en maken dit concreet door vijf praktische pijlers:

 

  1. Uitleen: Er is een ruim aanbod voor iedereen van ontwikkelingsgericht speelgoed dat uitgeleend wordt, aan kinderen, gezinnen, scholen, diensten en hulpverleners.                                                                                                                                                                                                                                            

  2. Toeleiding: In de infohoekjes vinden bezoekers geheel vrijblijvend informatie over onderwijs en het sociale, culturele en hulpverleningsaanbod in de regio en  wij staan ter beschikking om u gericht toe te leiden.                                                                                                                                                                            

  3. Begeleide bezoeken: Scholen, begeleide groepen, wie anderstalig is, laaggeschoold, beperkt of hoog begaafd, jong of oud, arm of rijk... Alle Diestenaren en mensen in de regio kunnen rekenen op een gastvrije ontvangst. Organisaties en partners kunnen gebruik maken van de accommodatie en onze vrijwilligerswerking binnen doelstellingen van preventie, integratie en verbinding.                                                                                                                                                   

  4. Vrijwilligerswerking: Mensen met pensioen, studenten, stagiaires, mensen met fysische of psychische beperktheid, jongeren, ouderen, anderstaligen vormen een diverse en bijzonder boeiende groep vrijwilligers. Zij ontdekken of versterken hun aanwezige vaardigheden en krachten. Daar draait de vrijwilligerswerking om. De werking wordt aangestuurd door een coördinator.                                                                                                                                                                  

  5. Actief Netwerk in Onderwijs en Welzijn: Wij nemen tal van concrete initiatieven ifv armoedebestrijding, opvoedingsondersteuning en lokale verbinding.  Dit kan dank zij de vele betrokken partnerorganisaties in onderwijs- cultuur- en welzijn. Voorbeelden van onze netwerkactiviteiten

 

 

 

foto7.jpg

Nieuws

KLEINE KLAAS  2008-2017

Fijn dat u kennis maakte met onze werking. 

KLeine Klaas, is een afgeleide naam van Nicolas Cleynaerts, Diestenaar die 500 jaar geleden streed voor integratie en verbinding. Kleine (Cleyne) Klaas is een ontmoetingsplaats die draait op meer dan 30 vrijwilligers van zeer diverse pluimage en maximum uitgebouwd is met bij de Diestenaar gratis ingezameld materiaal (2600 stuks).  Mensen worden er gericht toegeleid naar onderwijs, hulpverlening en tewerkstelling. Dit jaar waren dit er 62.  In pleegzorg geplaatste kinderen hebben er begeleid bezoek.  Er worden taalprojecten uitgevoerd ism de lerarenopleiding en alle basisscholen. Daaraan nemen 56 taalzwakke en anderstalige gezinnen en kinderen deel. Het Bibbelpad is een vertelmoment voor kinderen, om hen aan te moedigen naar de Bib te gaan. Tussen 2 en 17 kinderen namen systematisch deel.  Kleuters met specifieke moeilijkheden krijgen jaarlijks ondersteuning in het Drempelklasje (28). We begeleidden 8 jongeren in Time-in binnen het project LOS.  Er is een zeer brede partnerwerking in onderwijs, welzijn en sociale economie in onze ruimte voor activiteiten en vergadering.  Ouders van meer dan 740 kinderen uit alle sociale klassen leenden er speelgoed en educatief materiaal uit als uitlenend lid, gezinnen komen vrij spelen met hun kinderen….

 

Het geheel wordt door slechts 1 deeltijdse coördinator van uit vzw GOK gestuurd dmv telkens tijdelijke projectsubsidie van onder meer Provincie Vlaams Brabant, aangevuld met maximum vrijwilligers engagement.  Het project is ver in de regio  gedragen;   We worden op meerdere plaatsen gevraagd in gemeenten in Brabant en Limburg om onze  doeltreffende werking te presenteren en zijn daar blij op ingegaan.  Maar... soms is heel veel .. niet genoeg....

 

De spelotheek houdt op te bestaan door gebrek  aan middelen:  De stopzetting van de spelotheek is na 8 jaren het gevolg van het ontbreken van middelen.  Voor de bestendiging en uitbreiding van de bereikte doelen in de verschillende domeinen van onderwijs, welzijn en sociale economie is duurzame verderzetting van coördinatie noodzakelijk.

 

De spelotheek houdt op te bestaan owv  aspect van relevantie:  Elke sociale organisatie die naam waardig heeft als ethisch primair doel zichzelf overbodig maken en/doelen bijstellen in functie van reële noden.  Zichzelf als organisatie of structuur met gemeenschapsgelden in stand houden als primair doel, heeft van uit onze visie geen bijval.   Voor alle succesvolle deelaspecten van de werking van Kleine Klaas: spelen, toeleiden van ouders, vrijwilligerswerking, taalprojecten, time-out's...vormingsmomenten en overlegruimte voor partners, worden alternatieven bedacht:  peuterspeeltuin, een taalpunt, een vrijwilligerscoördinator, een vergaderplaats voor organisaties..   Wij begrijpen dat onze werking niet meer bestaansrelevant is.

 

Sluiting is geen eenzijdige  beslissing:   Met het uitdoven van telkens tijdelijke van uit de vzw zelfgezochte subsidie,  in het vooruitzicht namen wij van 2014 permanent tot 2017 preventief positief actie:  De sluiting van Kleine Klaas juni '17 is geen eenzijdige beslissing maar de onontkoombare slotsom van een uitputtingsslag zonder perspectief voor overleving.

 

-Met zeer veel spijt van dat wat we niet in staat waren te begrijpen,

-Teleurgesteld dat we niet wederzijds versterkt met loyale partner de werking konden verderzetten,

-Met dank aan de vele bezoekers, actief betrokken partners (120) in onderwijs, welzijn en sociale economie, en vele loyale collega's, vrienden om de warme positieve samenwerking waardoor Kleine Klaas ver buiten verwachting snel en optimaal gegroeid is.

-Met vertrouwen dat we onze liefde elders kunnen investeren, omdat die markt nog niet verzadigd  is;

Wensen wij dat al de gekozen alternatieven  hun vruchten zullen afwerpen; Teleurgesteld zijn we zeker wel, maar er is véél, heel veel om bijzonder dankbaar voor te zijn wat moet  helpen om deze stopzetting een plaats te geven.

 

Het is niet omdat iets ophoudt te bestaan dat het niet zinvol  is geweest. Een klik op 'foto's op onze facebook  spelotheekkleineklaas/ en je kan terugblikken, binnenkijken en meevoelen....Info : nieuws en historiek op website;  Deze afsluitende boodschap op onze  website volgt pas  later. 

 

* FACEBOOK:  Recent brengt ook 'Kleine Klaas' de talrijke activiteiten ism scholen, hulpverlenende instanties en vrijetijdsorganisaties in beeld op facebook. Ga snel naar: Kleine Klaas op Facebook

 

* TR..oef!  Het project Troef waar gedreven studenten en vrijwilligers taalhulp bieden aan ouders en kinderen kent een indrukwekkende groei en zorgt voor fijne verbindingen en contacten tussen een hele heterogene groep van mensen.  Gewoon fijn! 

 

* BIBBELPAD: Het  project Bibbelpad naast TR..oef en anderen... stemmen de werking en doelstellingen van de spelotheek nog meer af op de noden van uit onderwijs, en zorgen voor een fijne mekaar versterkende en net- overschrijdende  samenwerking. 

 

* TOEKOMSTATELIER: Gesprekstafel met tieners startte op een laag pitje in 2014 maar wordt januari 2016 kracht bij gezet ism met lokale scholen.

Onze sponsors:

 

 

Spelotheek Kleine Klaas

Veemarkt 13
3290 Diest

Openingstijden

Elke woensdag: 14u - 18u (niet op een vijfde woensdag en feestdagen)

Elke dinsdag en donderdag: 9u-17u voor activiteiten ism onderwijs & welzijn

Contactpersoon

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon: 0479 662932 (di-wo-do)